Tarot i framtiden

Tarot är definitivt ett område på frammarsch. En gissning är att Tarotologer i framtiden mer och mer kommer att specialisera sig inom vissa områden, t.ex. i mer traditionella yrken och områden de har erfarenhet av och/eller utbildning inom.

Den koordination mellan högra och vänstra hjärnhalvan som Tarotologin tränar upp, kommer antagligen att betyda minst lika mycket för människans utveckling på 2000-talet, som datortekniken betytt för oss de sista decennierna av 1900-talet. Datorn är ett redskap för att underlätta det monotona, tidskrävande och många gånger också tunga arbete som människan tidigare utförde. Den är inte en ersättning för människans tankar eller något hon kan lägga över sitt ansvar på – det är hon som styr vad datorn skall göra.

På liknande sätt är Tarotkorten ett redskap människan kan använda för att utvecklas snabbare, för att se klarare på situationer och på så vis underlätta beslutsfattande och förhoppningsvis slippa göra om samma misstag gång på gång. Tarotkorten är däremot inte en ersättning för hennes vilja, tankar och idéer, utan det är hon själv som styr sitt liv, vad hon tänker och gör. Det är hon själv som, genom sin fria vilja, har ansvaret för utvecklingen av sitt liv, och det är hon själv som måste ta konsekvenserna av sina val och sina handlingar.

Utveckling av oss själva som människor är ett måste för att vi skall komma vidare. Tarotologin erbjuder ett enkelt redskap, inte minst vad det gäller de så aktuella och kritiska områdena etik och moral. Visdomen i korten kan hjälpa oss att få kontakt med vårt ”högre jag”. Det i oss som kan och förstår så mycket mer än vi, men som ändå är vi – eller som den skotske fysikern James Clerk Maxwell sa strax före sin död 1879 – ”Det som görs av det som kallas jag, görs troligen av någonting i mig som är större än jag.”

DELA MED DIG: