Att tänka på vid tarottolkning

Vid en tarottolkning är det mycket man ska tänka på. Viktigast är att behandla tarotkorten med respekt och följa din fria vilja. Här följer några råd och tips om vad du kan tänka på.

Sammanfattning

  • Behandla alltid korten med respekt, se dom som en klok vän som vill dig väl.
  • Du har alltid din fria vilja att välja om du vill följa kortens råd eller inte – och du har själv ansvar för följderna av detta ditt val.
  • Missbruka inte korten genom att fråga samma sak i tid och otid. Ett rådkort kan man ta varje dag, eller vid varje ”problem”, men inte flera gånger om dagen! En tumregel är att det bör gå minst tre månader mellan varje gång man lägger en stjärna om samma fråga.
  • Var koncentrerad på frågan du ställer och försök vara öppen för att se de möjliga alternativen.
  • Skriv gärna ner frågan, vilken tidsperiod den omspänner och ”svaret”.
  • Ställ inte mer än tre, fyra olika frågor vid samma tillfälle.
  • Fundera på om du verkligen vill få reda på ”svaret”.

Fördjupning

Behandla alltid korten med respekt, se dom som en klok vän som vill dig väl. Även om du inte kan se det själv just då – lita på dom!

Du har alltid din fria vilja att välja om du vill följa kortens råd eller inte – och du har själv ansvar för följderna av detta ditt val. Ingen saknar helt valfrihet eftersom man, om inget annat står till buds, åtminstone alltid kan ändra sin egen inställning eller attityd till saken/problemet. Ingen har heller 100% valfrihet, eftersom man t.ex. aldrig kan tvinga någon annan att tänka eller tycka precis som man själv vill att den ska göra. Men någonstans däremellan, på en tänkt linje
(0% valfrihet) —– (100% valfrihet), befinner vi oss alla. På olika ställen inom olika områden i livet.
Om man ständigt hamnar i hopplösa situationer, eller ställs inför samma problem – då är det något man gör ”fel”. Gör för mycket eller för lite. Tror för mycket eller för lite. Vet för mycket! eller för lite. Kan för mycket! eller för lite. (Låter kanske konstigt, men det är i relation till vad omgivningen gör, vet, tror eller kan som det kan bli för mycket.) Man lägger ner energi på ”fel” saker eller ”fel” energi på rätt saker. Allting är egentligen energi. Och energier, även de svagaste, påverkar allting omkring oss. Man kan vare sig nyskapa eller förstöra energi, bara omvandla den.

Missbruka inte korten genom att fråga samma sak i tid och otid. Till slut får Du då ganska ”korkade” eller rent av ”motsägande” svar, som du inte alls bör lita på. Oftast vet du då mindre än innan du frågade första gången! Så tänk alltid efter hur länge sedan det var du frågade om ditt ”problem” sist och om du har följt råden du fick. Ett rådkort kan man ta varje dag eller vid varje ”problem”, men inte flera gånger om dagen! Lägger man en stjärna, bör man alltid bestämma innan, för hur lång tid den skall gälla. En tumregel är att det bör gå minst tre månader mellan varje gång man lägger en stjärna om samma fråga. Du kan naturligtvis ställa ”följdfrågor” däremellan, när du själv märker att något har förändrats, eller har kommit till en punkt där du behöver få något mer specifikt tydliggjort.

Var koncentrerad på frågan du ställer och försök vara öppen för att se de möjliga alternativen. Utvägarna kanske finns på något annat ställe – eller problemet kan kanske lösas på ett annat sätt – än du först trodde. En bra idé är att skriva ner frågan. Preciseringen av ”frågan” är viktig. Är den luddigt formulerad, blir också svaret oftast luddigt. Skriver du ner frågan kan du inte heller ändra på den för att anpassa svaret och därmed lura dig själv.

Om du i förväg bestämmer dig för vilken tidsperiod den skall omspänna, vet du när du kan fråga igen. Ju längre tid frågan omspänner, desto mer diffus blir tolkningen. Tänk efter hur lång tid det ”borde” ta för att du skall märka av en förändring. Om du skriver ner ”svaret” kan du gå tillbaka och titta om du glömmer eller blir osäker. Men skriv inte ner varje ord – det blir dyrt! Skriv en del stolpar under samtalet och en sammanfattning direkt efter samtalet. Glöm då inte att också skriva ner dina egna eventuella Aha-upplevelser eller tankar om ”svaret”.

Då det både kan vara svårt att ta in all information, men också att koncentrera sig en längre tid, bör man heller inte ställa mer än tre fyra olika frågor vid samma tillfälle. Fundera på om du verkligen vill få reda på ”svaret”. Det finns ju faktiskt saker som vårt ego (i alla fall temporärt) mår bättre av att inte veta.