Änglar

En ängel är ett andeväsen som till största delen förekommer som budbärare mellan människorna och Gud men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare.

Det sägs att varje människa har en egen skyddsängel och detta även om man inte tror på änglar. Denna tanke kan vara bra att ta fram de dagar då man känner sig ensam och livet är svårt. Tanken att man har en ängel med sig som vill en gott kan värma i ditt hjärta. Prova att prata med din ängel eller skicka dina tankar till den. Se vad som händer och hur du känner dig efteråt. Förhoppningsvis känns allt lite lättare.

Våra tydare kan hjälpa till med kontakter med änglarna.